Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360 info@kapalearn.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα Φροντιστήρια ΚάΠα δίνουν τις απαντήσεις για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Συγκεκριμένα, στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε απαντήσεις για Ημερήσια Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, για Εσπερινά Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ αντίστοιχα, για τις Εξετάσεις του Παλιού Συστήματος και τις Επαναληπτικές Εξετάσεις.  
Γιατί να Επιλέξετε το ΚάΠα

Ιστορία

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΚάΠα ιδρύθηκαν το 2000 από τους καταρτισμένους και καταξιωμένους μαθηματικούς κ. Χρήστος Καφέζα και κ. Ειρήνη Πασγιάνου-Καφέζα. Το πάθος τους για τη διδασκαλία σφραγίζει μέχρι σήμερα την επιτυχία των Φροντιστηρίων ΚάΠα.

Εμπειρία

Η δύναμη των Φροντιστηρίων ΚάΠα έγκειται στο γνωστικό υπόβαθρο και την πολυετή διδακτική εμπειρία μιας πολυάριθμης ομάδας καθηγητών, οι οποίοι διακρίνονται για την εργατικότητα, την μεθοδικότητα, το συνεργατικό πνεύμα και το ήθος τους.

Αξιολόγηση

Οι μαθητές αξιολογούνται με σύντομες γραπτές δοκιμασίες αλλά και με εβδομαδιαία Επαναληπτικά Διαγωνίσματα τύπου Πανελληνίων, τα οποία απαιτούν συχνές επαναλήψεις της διδακτέας ύλης. Στη συνέχεια, καλούνται να αυτό-αξιολογηθούν μελετώντας δοθείσες υποδειγματικές απαντήσεις.